Pierwsza polska książka o rodzicielstwie bliskości. „Dziecko z bliska” kompleksowo opisuje relacje w rodzinie, nawiązywanie i utrzymywanie więzi między rodzicami a dziećmi i pomiędzy rodzeństwem.

– Jak pomóc dziecku rozpoznawać i wyrażać emocje?
– Czy karać, czy nagradzać?
– Jak i gdzie postawić granice?
– Konsekwentnie zabraniać czy czasem pozwolić?
– Jak nie zapomnieć o własnych potrzebach?

Agnieszka Stein, ceniona przez polskich rodziców psycholog dziecięca proponuje inspirującą koncepcję trzech R:
RELACJA – nawiązanie i dbanie o dobrą więź pomiędzy dorosłymi a dziećmi
REGULACJA – rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych nauka samoregulacji emocji
ROZWÓJ – wsparcie dziecka w rozwoju rozwój osobisty dzięki obcowaniu z dziećmi.

Zamów tutaj

Dziecko z bliska